Rentouttava Laine etusivun kuva

Hypnoosivalmennus ja mentaalivalmennus

Hypnoosivalmennus

Hinnat:

  • Alkukartoitus haastattelemalla, 60 min., ilmainen
  • 1.käynti, 99€, 90 min.
  • Jatkokäynnit, 89€, 75 min.
  • Sarjakäynti, 3 kertaa 75 min., 249 €
  • Sarjakäynti, 5 kertaa 75 min., 450 €
  • Sarjakäynti, 7 kertaa 75 min, 569 €
  • Sarjakäynti 10 kertaa 75 min., 810€

Alkukartoitus

Mietitkö, että voisiko hypnoosivalmennus auttaa sinuakin? Sen saat selville tulemalla maksuttomaan alkukartoitukseen. Alkukartoitus tehdään haastattelemalla ja keskustelemalla sinun tarpeistasi, voimavaroistasi, elämästäsi, toiveistasi ja motivaatiostasi muutokseen. Kerron myös itsestäni ja tutustumme toinen toisiimme. Haastattelun aikana testaamme hypnoosiherkkyyttäsi ja teemme rentoutusharjoituksen.
 
Kun luottamus ja turvallisuuden tunne syntyy välillemme ja haluat jatkaa yhteistyötä, niin suunnittelemme yhdessä jatkokäynnin tai jatkokäyntien tavoitteet. Hypnoosivalmennuksen avulla voit saavuttaa tavoitteesi ja elää unelmiesi mukaista elämää.
 
Jos päätät, ettei hypnoosivalmennus sovi sinulle, niin alkukartoitus ei sido sinua mihinkään eikä sinun tarvitse maksaa siitä. Olet tervetullut kokeilemaan hypnoosivalmennusta toisella kertaa.
 
Hypnoosivalmennus voi auttaa sinuakin, jos:
     • sinulla stressiä ja sen hallinta on haastavaa
     • sinulla on uupumusta
     • sinulla on ahdistuneisuutta (jännittäminen, esiintymisjännitys, paniikki )
     • sinulla on pelkoja
     • sinulla on univaikeuksia
     • sinulla on traumaattinen kokemus, joka näkyy edelleen arjessasi
     • jos sinulla on kroonista kipua
     • tarvitset itsetunnon vahvistamista
     • haluat tukea elämänmuutokseesi
     • haluat helliä itseäsi ja rentoutua tai voimaantua arjessasi
     • Hypnoosi ei sovi sinulle, jos sinulla on jokin psykoottinen sairaus, itsetuhoisuutta tai epilepsia.

Mitä hypnoosivalmennus on?

Hypnoosi on luonnollinen ja turvallinen syvärentoutusmenetelmä, joka vaikuttaa ajatuksiin omasta itsestä, tuntemuksiin, uskomuksiin ja toimintamalleihin. Hypnoosin avulla voi käsitellä mennyttä aikaa, tätä hetkeä ja tulevaisuutta lempeästi, turvallisesti vahvistaen toivottuja ajatuksia ja toimintamalleja. Löydä sinäkin omat voimasi ja vahvuutesi.
Hypnoosissa tajunnantila muuttuu siten, että silloin on mahdollista tehdä yhteistyötä tiedostamattoman mielen eli alitajunnan kanssa. Hypnoosia voisi kuvata siten, että se on unen ja valvetilan välimaaston kaltainen syvä rentoutumisen tila, jossa asiakas on kuitenkin tietoinen ympäristön tapahtumista. Hypnoosi on tehokas työkalu oman itsen kehittämiseen ja epäedullisten tapojen karistamiseen.
Aloitamme tapaamisen keskustelemalla kuulumisistasi, tarpeistasi ja tavoitteistasi sekä sovimme suunnitelman käynnille. Tämän jälkeen aloitamme hypnoosin lyhyellä kehollisella rentoutuksella. Näin valmistaudut rentoutumaan ja virittäydyt hyvään mielentilaan lempeästi ja turvallisesti ohjattuna. Ohjaan sinut erilaisia tekniikoita käyttäen syvärentoutuneeseen tilaan. Hypnoosityöskentelyssä käytän valittuja suggestioita ja mielikuvia halutun muutoksen aikaansaamiseksi. Suggestioiden avulla pääset avoimeen ja vastaanottavaiseen tilaan, jolloin alitajunnalle voidaan antaa sopivia, lempeitä ja positiivisia muutosehdotuksia. Hypnoosissa saat työkaluja omien haasteiden käsittelyyn ja voimavarojen vahvistamiseen. Useimmat asiakkaat kykenevät vastaamaan hypnoosin aikana esitettyihin kysymyksiin. Lopuksi teen perusteellisen virkistyksen, jolloin heräät hypnoosista energisenä ja valmiina jatkamaan päivääsi.
Loppukeskustelussa keskustelemme kokemuksestasi ja tuntemuksista. Sovimme tarvittaessa uudesta tapaamisesta, jolloin tarkistamme valmennuksen tulokset ja vahvistan alkanutta muutosta.

Mentaalivalmennus

Mentaalivalmennus urheilujoukkueille

Hinnat:

  • Alkukartoitus ilmainen
  • 90 minuuttia/ kerta/ joukkue, hinta 200€
  • 5 x 90 min., hinta 850€ (170€/kerta)
  • 8 x 90 min., hinta 1200€ (150/kerta)
  • 10 x 90 min., hinta 1400€ (140€/kerta)

Mentaalivalmennuksen alkukartoitus 

Mietitkö, että voisiko mentaalivalmennus auttaa sinuakin? Sen saat selville tulemalla maksuttomaan alkukartoitukseen. Alkukartoitus tehdään haastattelemalla ja keskustelemalla joukkuuen tarpeista, voimavaroista, tilanteesta, toiveista ja motivaatiosta muutokseen. Kerron myös itsestäni ja tutustumme toinen toisiimme.
Kun haluat jatkaa yhteistyötä, niin suunnittelemme yhdessä jatkokäynnin tai jatkokäyntien tavoitteet. Mentaalivalmennuksen avulla voit saavuttaa tavoitteesi ja elää unelmiesi mukaista urheilijan elämää joukkueessa.Jos päätät, ettei mentaalivalmennus sovi joukkueellesi, niin alkukartoitus ei sido sinua mihinkään eikä sinun tarvitse maksaa siitä. Olet tervetullut kokeilemaan mentaalivalmennusta toisella kertaa.

Mitä mentaalivalmennus on?

Mentaalivalmennus lähtee aina ryhmän kohtaamisesta, yksilöllisistä tarpeista ja luottamuksen rakentamisesta. Valmennus on toiminnallista ja käytännön läheistä. Mentaalivalmennus tähtää kehittymiseen ja keskittyy nykyhetkeen ja tulevaan, ratkaisujen löytymiseen sekä vahvuuksien voimistamiseen.
Autan urheilijoita ja joukkueita löytämään itsestään henkiset voimavarat, vuorovaikutustaidot ja tunteiden hallinnan. Valmennuksella pyrin suorituksen ja paineensietokyvyn parantamiseen haastavissa tilanteissa, itsetuntemuksen paranemiseen sekä mielen ja kehon optimaaliseen toimintaan. Samalla pyrin muuttamaan epäedullisia toimintamalleja paremmiksi. Näiden taitojen avulla urheilijat kykenevät parhaimpaan suoritukseen silloin, kun he sitä tarvitsevat.
Mentaalivalmennuksessani hyödynnän lisäksi tietoa kehityksestä, kehosta ja fysiologisista ilmiöistä. Valmennuksessa käytän tarvittaessa erilaisia rentoutusmenetelmiä. Lasten ja nuorten kohdalla valmennus tukee kasvua ja kehitystä. Se auttaa keskittymään, oppimaan uusia asioita ja vahvistaa itseluottamusta.
Tarpeesi voivat olla:
    • suorituksen parantaminen
    • itseluottamuksen vahvistaminen
    • tavoitteen kirkastaminen
    • rentouden lisääminen
    • ajattelun kehittäminen
    • itsetuntemuksen lisääminen
    • kilpailujännityksen siirtäminen vahvuudeksi
    • onnistuminen / epäonnistuminen ja sen käsittely
    • joukkuepelaaminen
    • tiedon lisääminen
    • vireystilan säätely
    • hengitys
    • rentoutus
    • tiedostamattoman ja tietoisen mielen käyttäminen
    • palautumisen ja hermoston vahvistaminen
    • suorituksen analysointi
    • sisäisen puheen muutos
    • ihmisen fysiologian ymmärtäminen

Mentaalivalmennus urheilijalle

Hinnat:

  • Alkukartoitus / 60 minuttia, ilmainen
  • Yksilövalmennus / 60 minuuttia, hinta 79 €
  • 3 x 60 minuuttia, hinta 200 €
  • 5 x 60 minuuttia, hinta 335 €

Alkukartoitus

Mietitkö, että voisiko mentaalivalmennus auttaa sinuakin? Sen saat selville tulemalla maksuttomaan alkukartoitukseen. Alkukartoitus tehdään haastattelemalla ja keskustelemalla sinun tarpeistasi, voimavaroistasi, elämästäsi, toiveistasi ja motivaatiostasi muutokseen. Kerron myös itsestäni ja tutustumme toinen toisiimme.
Kun haluat jatkaa yhteistyötä, niin suunnittelemme yhdessä jatkokäynnin tai jatkokäyntien tavoitteet. Mentaalivalmennuksen avulla voit saavuttaa tavoitteesi ja elää unelmiesi mukaista urheilijan elämää.
Jos päätät, ettei mentaalivalmennus sovi sinulle, niin alkukartoitus ei sido sinua mihinkään eikä sinun tarvitse maksaa siitä. Olet tervetullut kokeilemaan mentaalivalmennusta toisella kertaa.

Mentaalivalmennus

Mentaalivalmennus lähtee aina ihmisen kohtaamisesta, yksilöllisistä tarpeista ja luottamuksen rakentamisesta. Valmennus on toiminnallista ja käytännön läheistä. Mentaalivalmennus tähtää kehittymiseen ja keskittyy nykyhetkeen ja tulevaan, ratkaisujen löytymiseen sekä vahvuuksien voimistamiseen.
Autan sinua löytämään itsestään henkiset voimavarat, vuorovaikutustaidot ja tunteiden hallinnan. Valmennuksella pyrin suorituksen ja paineensietokyvyn parantamiseen haastavissa tilanteissa, itsetuntemuksen paranemiseen sekä mielen ja kehon optimaaliseen toimintaan. Samalla pyrin muuttamaan epäedullisia toimintamalleja paremmiksi. Näiden taitojen avulla urheilijat kykenevät parhaimpaan suoritukseen silloin, kun he sitä tarvitsevat.
Mentaalivalmennuksessani hyödynnän lisäksi tietoa kehityksestä, kehosta ja fysiologisista ilmiöistä. Valmennuksessa käytän tarvittaessa erilaisia rentoutusmenetelmiä. Lasten ja nuorten kohdalla valmennus tukee kasvua ja kehitystä. Se auttaa keskittymään, oppimaan uusia asioita ja vahvistaa itseluottamusta.

Tule kokemaan

Hemmottele itseäsi rentouttavilla hoidoilla